Efektywnie podnosimy poziom bezpieczeństwa

dzięki innowacyjnym produktom i rozwiązaniom systemowym

Dowiedz się więcej

O Firefly

Firefly to szwedzka firma, która oferuje systemy przeciwpożarowe oraz systemy wykrywania i gaszenia iskier dla wielu gałęzi przemysłu na całym świecie. Firma została założona w 1973 roku w Sztokholmie. W Polsce pierwsze instalacje powstały w latach dziewięćdziesiątych, a dynamiczny rozwój na rynku polskim zauważalny jest od 2010 roku.

Technologie

Autorskie rozwiązanie

Systemy wykrywania i gaszenia iskier

Każdego roku w wyniku pożarów i wybuchów pyłów przy produkcji przemysłowej wiele osób zostaje zabitych lub rannych. Przemysł na całym świecie odnotowuje milionowe straty z powodu nieplanowanych przerw w produkcji wywołanych pożarami lub wybuchami pyłów.

Autorskie rozwiązanie

Systemy mgły wodnej

Systemy mgły wodnej Firefly mają duże możliwości tłumienia płomieni, wykorzystując bardzo niewielką ilość wody. System charakteryzuje się bardzo krótkim czasem reakcji od momentu wykrycia zagrożenia do momentu aktywacji gaszenia mgła wodna.

Rozwiązania branżowe

Przemysł drzewny

Dążenie do osiągnięcia coraz wyższej wydajności w procesach obróbki drewna doprowadziło do zwiększenia efektywności i automatyzacji. Zwiększenie stopnia automatyzacji wymaga jednak większych inwestycji, a zatem przestoje w produkcji będą jeszcze bardziej kosztowne. Zapotrzebowanie na zwiększenie wydajności doprowadziło do opracowania nowych maszyn o podwyższonych prędkościach podawania. Te z kolei automatycznie zwiększają ryzyko pożaru lub wybuchu, np. z powodu tarcia. Tym samym, wzrosło zainteresowanie bezpieczeństwem produkcji i zapobieganiem pożarom w przemyśle drzewnym. Firefly oferuje szereg rozwiązań w zakresie szybkiego tłumienia drgań w celu ochrony maszyn w tartaku, tj. PlanerGuard i SanderGuard. Poprzez dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej wykorzystującego funkcję szybkiego wykrywania promieniowania podczerwonego i detekcji płomienii w połączeniu z efektywnym gaszeniem strumieniem wody i tłumieniem mgły wodnej, Firefly ma na celu wyeliminowanie kosztownych pożarów i wybuchów pyłów w przemyśle drzewnym.

Pellet

Zgodnie z dyrektywami UE, zdecydowany wzrost zużycia energii w każdym kraju UE powinien pochodzić z odnawialnych źródeł energii. Oznacza to postawienie wysokich wymagań dla sektora energetycznego i powoduje wzmożoną konwersję z paliw kopalnych na biopaliwa. Ten trend można zaobserwować również w innych częściach świata. Wraz z rozwojem przemysłu bioenergetycznego pojawiają się również jego problemy z pożarami. Tak przy produkcji pelletu, jak i w elektrowniach istnieje co najmniej kilka stref wysokiego ryzyka, w których mogą powstać pożary lub wybuchy pyłów. Firefly dysponuje szeregiem rozwiązań w zakresie wykrywania iskier i szybkiego tłumienia pożarów, skierowanych do producentów peletów i elektrowni. Poprzez dostosowanie systemu ochrony przeciwpożarowej wykorzystującego błyskawiczne wykrywanie promieniowania podczerwonego i płomieni w połączeniu z efektywnym gaszeniem strumieniem wody i tłumieniem mgły wodnej, Firefly przyczynia się do zapobiegania kosztownym pożarom i wybuchom pyłów w przemyśle bioenergetycznym.

Tissue

Wraz ze wzrostem wydajności produkcji wzrasta również poziom ryzyka. Jednym z głównych problemów w fabryce chusteczek higienicznych jest pożar. W wielu miejscach zakładu produkcji chusteczek higienicznych dochodzi do nagromadzenia suchego, wysoce łatwopalnego pyłu celulozowego i włókien. Najmniejsze ognisko pożaru jest wyjątkowo niebezpieczne i może rozprzestrzenić się na całą fabrykę. Wprowadzając Tissue Solutions®, Firefly oferuje szereg rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zarówno dla maszyn do produkcji chusteczek, jak i całego procesu przetwarzania. System Firefly Tissue Solutions obejmuje zarówno detekcję iskier, jak i technologię szybkiego tłumienia ognia, chroniącą zarówno maszyny produkcyjne, jak i sam proces wytwarzania.

Recykling

Gdy materiał łatwopalny jest rozdrabniany, transportowany i magazynowany, wówczas rośnie ryzyko pożaru. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii zwiększa to ryzyko, ponieważ materiały te są zazwyczaj suche i potrzebują zaledwie niewielkiej energii zapłonu, aby się zapalić. Powszechnie stosowane materiały to pelety drewniane, torf i odpady rolnicze. Kolejnym, wykorzystywanym źródłem energii są również odpady z gospodarstw domowych, które mogą być wysoce łatwopalne! Firefly proponuje ochronę przeciwpożarową umożliwiającą wykrywanie i gaszenie iskier/gorących cząstek oraz ognia w strefach zagrożenia przy użyciu profesjonalnych czujników podczerwieni oraz rozpylania wody lub mgły wodnej w celu gaszenia.

Obróbka metalu

opis wkrótce

Przemysł spożywczy

Przemysł spożywczy charakteryzuje się szerokim zakresem procesów. Ich wspólnym mianownikiem są drobne i suche materiały znajdujące się pod wpływem wysokich temperatur. Może to spowodować pożar, a w konsekwencji uszkodzenie instalacji i straty w produkcji. Przepisy dotyczące użytkowania urządzeń w przemyśle spożywczym są szczególnie surowe. Z tego względu Firefly dostosowuje system ochrony do odpowiednich wymogów. Produkty Firefly, dedykowane dla przemysłu spożywczego, wykonane są ze stali nierdzewnej oraz innych materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed pożarami i eksplozjami, firma oferuje rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez wykrywanie iskier i szybkie tłumienie dzięki zastosowaniu detekcji promieniowania podczerwonego i wykrywania płomienii w połączeniu z gaszeniem strumieniem wody i tłumieniem mgły wodnej.

Elektrownie i Elektrociepłownie

Zakład wytwarzania energii charakteryzuje się wieloma obszarami o podwyższonym ryzyku, w których może dojść do pożaru lub wybuchu. Powszechnym problemem są gorące cząstki i ciała obce (kamienie, kawałki metalu itp.) w doprowadzonym materiale, które mogą spowodować zapłon podczas procesu. Innym częstym problemem jest tarcie spowodowane np. nagromadzeniem materiału, które może wystąpić w różnych obszarach. Firefly dostarcza rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla całego procesu: od stacji zrzutowej do silosu i palnika.

OEM

opis wkrótce

Serwis

Oferujemy całościowe usługi serwisowe naszych systemów przeciwpożarowych. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu napraw oraz kompleksowych montaży i serwisów.

Zobacz więcej